Chemocom u 2019. Planira otvoriti još dva nova ureda u dvije nove države.